HKO Followers

Wednesday, 26 September 2012

Tugasan 3 : Pembangunan Blog P&P

Tugasan 3: Pembangunan Blog P&P (30%)

Tarikh penilaian akhir pada 30 April 2012

Blog anda perlu aktif dan dihantar pada Tapak Tugasan MyGuru3 pada 1 April 2012
Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog Pengajaran & Pembelajaran bagi satu
topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran dari Kementerian Pelajaran
Malaysia. Syarat berikut perlu dipatuhi:

1. Pelajar diwajibkan menggunakan platform Blogger (Blogger).

2. Pilihan matapelajaran hendaklah berdasarkan matapelajaran utama yang ditugaskan
disekolah.

3. Pastikan nama, foto pemilik blog, nombor matrik dan tajuk blog diletakkan di muka
hadapan blog.Blog yang dibangunkan hendaklah aktif dan sentiasa dikemaskini sekurangkurangnya
dalam tempoh sebulan sebelum tarikh akhir penghantaran tugasan.

4. Sediakan link/pautan maklumat mengenai Sukatan Pelajaran matapelajaran yang dipilih.

5. Blog mengandungi contoh Rancangan Mengajar (Lesson Plan) bagi satu masa pengajaran
mengikut subjek yang diajar di sekolah.

6. Libatkan pelajar, ibubapa dan rakan guru yang lain untuk memberi komen pada kandungan
yang dipaparkan.

7.Masukkan pautan klip video rakaman aktiviti anda dalam kelas bagi sesuatu sesi
pengajaran. Sila gunakan kemudahan muatnaik video ke Youtube.com.

8. Sediakan pautan kepada laman sosial dan repositori bahan pengajaran seperti Facebook,
Scribd, bahan Powerpoint, Prezi dan mana-mana format yang sesuai.

9. Tugasan blog hendaklah dihantar melalui Tapak Tugasan 3 dalam Myguru3.
Markah bagi tugasan ini diberikan berdasarkan kriteria berikut:

Tugasan 2: Pembudayaan ICT

Tugasan 2: Pembudayaan ICT (20%)

Tarikh Penghantaran Tugasan 2 : 28 April 2012
Secara individu, pelajar dikehendaki menulis artikel mengenai budaya penggunaan ICT di
persekitaran kerja.
Tajuk artikel: PEMBUDAYAAN ICT DI (Nama sekolah atau Pejabat anda bertugas
sekarang).


Penulisan mengenai aktiviti yang dilaksanakan dalam usaha untuk menggunakan ICT dalam
persekitaran kerja merangkumi:
1. Fakta dan gambar/foto kemudahan ICT seperti komputer, pencetak, sambungan internet
dan WiFi di persekitaran kerja anda seperti makmal/bilik komputer, komputer di Pusat
Sumber, bilik Guru atau Pejabat.
2. Carta organisasi sekolah atau tempat kerja berserta gambar/foto pihak pengurusan
sekolah atau tempat anda bertugas.
3. Nyatakan perancangan untuk meningkatkan penggunaan ICT di persekitaran kerja.
4. Senarai kursus berkaitan ICT yang telah dilaksanakan di sekolah atau tempat anda
bertugas.
5. Masukkan komen dari pihak pengurusan mengenai kemudahan ICT di persekitaran kerja
anda.
6. Sumbangan PIBG atau pihak luar untuk menambah kemudahan ICT di sekolah atau
tempat anda bertugas.
7. Berikan cadangan anda bagaimana pembudayaan ICT dapat dipergiatkan lagi di sekolah
atau tempat anda bertugas.
Rubrik bagi penilaian markah untuk artikel adalah seperti berikut:
Kriteria Markah
Isi kandungan 10%
Keaslian bahan penulisan dan grafik 5%
Format dan Gaya Bahasa 5%
JUMLAH 20%
8
PERINGATAN
• Penghantaran artikel hendaklah dilaksanakan melalui Tapak Tugasan 2 dalam MyGuru3.
Penghantaran melalui pos tidak akan dilayan.
• Artikel perlu ditulis antara 8 hingga 10 muka surat sahaja termasuk KULIT dalam format
*.doc atau mana-mana format yang bersesuaian.
• Kandungan berbentuk foto, rajah dan jadual tidak boleh melebihi 4 muka surat.
• Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan kandungan, fakta, susun atur maklumat,
serta keaslian idea dan kreativiti.